Szwecja: Były stalinowski sędzia Stefan Michnik dożywa starości w domu opieki ( Szewczenko )

@Crosshairs:

Przez komuchów zginęło około milion Polaków.
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C393765%2Cipn-wydal-album-o-zbrodniach-komunizmu-z-lat-1944-56.html

Ostateczna liczba ofiar zbrodni komunistycznych – w ocenie historyka Tomasza Łabuszewskiego, który zajął się redakcją naukową albumu – może „sięgnąć łącznie nawet 50 tys. zmarłych i zamordowanych, co dorównuje niemalże stratom poniesionym przez Armię Krajową pod okupacją niemiecką do marca 1944 r.”. Jako przykład Łabuszewski przywołał m.in. ustalenia IPN dotyczące ofiar zbrodni sądów wojskowych. Na ponad 5 tys. skazanych na karę śmierci, egzekucji wykonano ponad 3 tys. „Liczba ta stanowi (…) tylko niewielki procent zamordowanych w latach 1944-1956” – zauważył badacz. Podkreślił, że liczbę aresztowanych z powodów politycznych w pierwszym powojennym okresie tworzenia się „władzy ludowej” w Polsce ocenia się na ok. 250 tys. osób.

https://www.rp.pl/artykul/365363-1-8-mln-polskich-ofiar-Stalina.html

W tej chwili łączną liczbę obywateli polskich, którzy padli ofiarami reżimu sowieckiego szacujemy na 1,8 mln. Z tego 150 tys. straciło życie. Większość tych ofiar to osoby represjonowane za tzw. pierwszego sowieta w latach 1939 – 1941, wtedy to represje objęły ok. 1,6 mln osób. Pozostałe 200 tys. to osoby objęte represjami od 1944 r. do 1952 r.

Jednak tym liczbom daleko do miliona.