Przedsiębiorca do Suskiego: Zakłamany sku****ynu! Oddajcie mój VAT ( wiesci24 )

@stan-tookie-1: Jedyna kwestia jest taka, czy ta kasa jest trzymana rzeczywiście 3 lata.

Jeżeli tak, to szczegóły nie mają absolutnie żadnego znaczenia – albo niech go zamkną albo oddają kasę. Trzymanie w takim stanie nieustalonym to czyste k?$%?%#o