Orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego ( Dambibi )

Ale im powiedział. Ale tak im powiedział, że już bardziej nie mógł im powiedzieć. Tak im powiedział, że im poszło w pięty.