Operacja „Pokojowa Wiosna”. Turcja rozpoczęła bombardowania w Syrii. ( Eskeel )

@kosma1: co?