odc. 6 „Pan wstrzymuje mi… ( ruphert )

@gEeK: Jest to chodnik:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja&L=pl&X=7503432.850793517&Y=5785366.931972545&S=11&O=0&T=0&komunikat=off#