Łukaszenka i Putin podpiszą program integracji Białorusi i Rosji w grudniu ( Marko_Polo1254 )

Znika strefa buforowa. 3rp p$?#@#@nie bardziej nisz poprzednie.