Google twierdzi, że ich komputer kwantowy osiągnął „supremację kwantową” ( cieliczka )

Twierdzić to sobie mogąnawet że ich komputer nawiazał kontakt z kosmitami.

Brak dowodów=zakop.