Bukowski krytykował tak samo UE, jak i ZSRR.Oskarżenia i śmierć nieprzypadkowe? ( TYG0DNIK )

@kjjbox to ciekawe jak ruskie trolle ujawniają się same na wykopie. Klasyczny przykład samozaorania