Brutalne CIA. Rozbieranie do naga dawało natychmiastowy efekt ( TYG0DNIK )

a po czym poznać takiego mentalnego żyda?

@EPDM: hm… zazwyczaj głównym wyróżnikiem jest fanatyzm- taki sam jak u ortodoksów żydowskich. Taki człowiek traci kontakt z tym co chrześcijanie nazywają „duchem świętym” a Słowianie „sumieniem”. Są oczywiście i przeciwne przypadki – są żydzi (z moich obserwacji wynika, że są to ci co przyjęli chrześcijaństwo), którzy „otrzymują ducha świętego” i można już nimi jakoś tam rozmawiać. Jest taka ciekawa postać- Roman Nacht, moim zdaniem to przykład takiej osoby. Tu masz wypowiedź na temat: